MusicUnites.gr Forum

Έλληνες Δημιουργοί Έργων Μουσικής

ΑΕΠΙ
Κοινή χρήση με το Facebook MySpace

Φίλοι του/της ΑΕΠΙ

 • ⊱ Ἔν Ἀπογνώσει ⊰
 • peter selember
 • ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
 • Γιώργος Βενετσάνος
 • Βασίλης Φλώρος
 • ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
 • ΘΑΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
 • Ouzo the band
 • Αχιλλέα Ιωαννίδη
 • ΟΡΧΙΔΕΑ / ORXIDEA
 • Ιωάννης Ρούσσος
 • Ελπίδα Βιτσαρά
 • Καμπούρογλου
 • Αναστασία Δούμα
 • Maria Pepikidou
 

Σελίδα του/της ΑΕΠΙ

Πληροφορίες προφίλ

Όνομα
ΑΕΠΙ
Ιδιότητα
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Ένα σύντομο βιογραφικό σας
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων δημιουργών μουσικών έργων Συνθετών -Στιχουργών -εκδοτών μουσικών έργων / δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων
ΑΕΠΙ
ΣΚΟΠΟΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993. Σκοπός του Οργανισμού, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του, είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα που έχουν συνθέσει ή/και συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να συνθέσουν ή/και να συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτόν δημιουργοί / δικαιούχοι μουσικών έργων.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η ΑΕΠΙ ιδρύθηκε το 1930 σε μια εποχή που ο όρος πνευματικό δικαίωμα ήταν για την Ελλάδα πολύ καινούργιος έως άγνωστος και η προστασία των πνευματικών δημιουργών σχεδόν ανύπαρκτη, παρ' όλο που νόμος που προστατεύει το δικαίωμα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα υπάρχει από το 1920.
Αμέσως μετά την ίδρυσή της,έγινε μέλος δύο παγκόσμιων Οργανισμών Συνομοσπονδιών, του BIEM ( Ομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα δικαιώματα από μηχανικής αναπαραγωγή) και της CISAC, ( Ομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης για τα δικαιώματα από Δημόσια Εκτέλεση), οι οποίες έχουν μέλη Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης από όλον τον κόσμο. Οι Ομοσπονδίες αυτές λειτουργούν συντονιστικά ως προς τα μέλη τους, καθορίζουν τους κανόνες και τα μέσα λειτουργίας των επί μέρους Οργανισμών, εκπροσωπώντας και συντονίζοντάς τους ( νομικά, λειτουργικά, επικοινωνιακά κλπ) σε διεθνές επίπεδο στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας..

Σήμερα, μετά από 8 δεκαετίες συνεχούς λειτουργίας και αγώνων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών έργων, η ΑΕΠΙ απαντά με στοιχεία και αριθμούς στο γιατί τόσοι πνευματικοί δημιουργοί παγκόσμια της εμπιστεύτηκαν το έργο τους και τη διαχείρισή του.

H AΕΠΙ σε αριθμούς

Ως μέλος της CISAC και του BIEM η ΑΕΠΙ από το 1930 εκπροσωπεί, προστατεύει και διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν του Ελληνικού και του παγκόσμιου μουσικού ρεπερτορίου.
Εκπροσωπούμενα Μέλη

Περισσότεροι από 10.500 Έλληνες συνθέτες - στιχουργοί – δικαιούχοι/εκδότες μουσικών έργων .
2.000.000 ξένοι συνθέτες - στιχουργοί – δικαιούχοι/εκδότες μουσικής, μέσω των συμβάσεων αλληλοεκπροσώπησης με ομολόγους της Οργανισμούς του εξωτερικού

Εκπροσωπούμενο μουσικό ρεπερτόριο

Περί τους 100.000.000 τίτλους μουσικών έργων από το παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο.

Συμβάσεις Αλληλοεκπροσωπήσεως

Με 124 ομόλογους Οργανισμούς από 180 χώρες

Έμψυχο δυναμικό

- 230 εργαζόμενοι εκ των οποίων:
- 145 στα κεντρικά γραφεία της ΑΕΠΙ στο Μαρούσι Αττικής
- 83 τοπικοί αντιπρόσωποι πανελλαδικά


Η προσφορά της ΑΕΠΙ προς τους δημιουργούς - μέλη της δεν εξαντλείται μόνο στην αμιγώς νομική εκπροσώπηση και διαχειριστική/εισπρακτική δραστηριότητα. Έχει να επιδείξει μία διαρκή εκπροσώπηση και ενεργή συμμετοχή σε διεθvή συvέδρια, πoυ αφoρoύv στις voμικές, oικovoμικές και τεχνολογικές εξελίξεις στoν τομέα της Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Δραστηριοποιείται έντονα στην έρευνα, με εισηγήσεις και πρoτάσεις πρoς τηv Ελληνική Κυβέρνηση και την Ε.Ε. για θέματα που αφορούν στην επαγγελματική και κοινωνική θέση των δημιουργών μουσικών έργων στη χώρα μας, (νομικά, οικονομικά, φορολογικά, κοινωνική ασφάλιση), αλλά και για θέματα που απασχολούν έντονα τη μουσική αγορά, όπως μεταξύ άλλων η CD πειρατεία και η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.
Στηρίζει τις προσπάθειες των Ελλήνων δημιουργών μουσικών έργων για την προβολή των έργων τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Παράλληλα, η ΑΕΠΙ έχει αναπτύξει σημαντική επικοινωνιακή και πολιτιστική δραστηριότητα, μέσα από τις ακόλουθες ενέργειες:
• Ανάπτυξη της επικοινωνίας με τους χρήστες μουσικού ρεπερτορίου.
• Ανάπτυξη της επικοινωνίας με τα μέλη της, δημιουργούς και δικαιούχους μουσικών έργων.
• Συνεργασία με τους εκπροσώπους του τύπου για ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στην ειδησεογραφία αλλά και τις νομικές και τεχνικές εξελίξεις για την πνευματική ιδιοκτησία (αποστολή δελτίων τύπου, ενημερωτικού υλικού κτλ.).
• Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου για ενημέρωση του κοινού σε τρέχοντα καίρια θέματα που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα
• Εισηγήσεις, πρωτοβουλίες και οργανωτική υποστήριξη μουσικών/πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Οργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα, με θέματα τεχνικά, νομικά κτλ. που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία.
• Συνεργασία με πανεπιστημιακά και μορφωτικά ιδρύματα καθώς και οργανισμούς μέσω ειδικών σεμιναρίων σε φοιτητές και σπουδαστές για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Επιμέλεια, σύνταξη και έκδοση του ενημερωτικού εντύπου "ΑΕΠΙ: H Εφημερίδα Μας".
• Ανάπτυξη ειδικού προγράμματος επικοινωνίας με επί τόπου επισκέψεις κλιμακίου της ΑΕΠΙ για την ενημέρωση των διωκτικών αρχών και του κοινού σχετικά με τη μουσική πειρατεία κ.α.
• Πολιτιστική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο: στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πολιτιστικού προγράμματος που αναπτύσσεται για την προβολή της Ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό, ο τομέας Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Οργανισμού, απευθύνεται και συνεργάζεται με πολιτιστικούς Οργανισμούς και Κέντρα Μουσικής Πληροφόρησης του εξωτερικού. Παράλληλα , η ΑΕΠΙ συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις/φεστιβάλ της μουσικής αγοράς (MIDEM, WOMEX, κ.α.) για ενημέρωση ως προς τις εξελίξεις σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνολογίας και εξελίξεων στη διεθνή μουσική αγορά, αλλά και θέματα τάσεων και κατεύθυνσης της διεθνούς μουσικής σκηνής γενικότερα,
• Δραστηριοποιείται επίσης σε ενέργειες και την διευκόλυνση πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ ξένων και Ελλήνων δημιουργών. Για τον ίδιο σκοπό έχει υποστηρίξει τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών σε μουσικά σεμινάρια (workshops) καθώς και σε διεθνείς μουσικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν στο εξωτερικό, από ομόλογους της ΑΕΠΙ οργανισμούς.
Στοιχεία επικοινωνίας :

ΑΕΠΙ
Σάμου 51
151 25
Μαρούσι

Τηλ 2111029000
fax 210 6851576
e- mail: info@aepi.gr
Ιστολόγιο του/της ΑΕΠΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΣΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ

Σε συνέχεια της πρώτης εισαγωγικής ανακοίνωσης της ΑΕΠΙ και μετά από σημαντικό αριθμό αιτημάτων μελών της ΑΕΠΙ για μια αναλυτικότερη ανακοίνωση/απάντηση, σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε προ ημερών  μέσω της εκπομπής της ΝΕΤ «Το κουτί της Πανδώρας,  κοινοποιούμε τα παρακάτω:

 

Α…
Συνέχεια

Δημοσιεύτηκε στις 25 Μάιος 2012 και ώρα 18:30

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ"

                                                            Α Π Α Ν Τ Η Σ Η                                                               ΤΗΣ  Α Ε Π Ι                                                               ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ…

Συνέχεια

Δημοσιεύτηκε στις 7 Μάιος 2012 και ώρα 17:59

"Club Globalkan": ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 18η Μαϊου

Παράταση μίας εβδομάδας παίρνει η προθεσμία υποβολής για το «Club Globalkan», την ειδική μουσική σκηνή της Παγκόσμιας Έκθεσης Μουσικής, WOMEX 2012 Θεσσαλονίκη, που είναι αφιερωμένη στη μουσική των Βαλκανίων και θα παρουσιάσει καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Η αρχική καταληκτική ημερομηνία της 11ης Μαϊου μετατίθεται…

Συνέχεια

Δημοσιεύτηκε στις 7 Μάιος 2012 και ώρα 17:02

Το χρυσάφι!

Είχε πει κάποτε ο Τσαρούχης φεύγοντας για ένα ταξίδι στο Λονδίνο «Πάω να δω τα Ελγίνεια μάρμαρα προτού τα φέρει στην Ελλάδα η Μελίνα!…». Προφανώς, γιατί τα «Μάρμαρα» υπήρχε κίνδυνος, αν τα επέστρεφαν οι Άγγλοι στην Ελλάδα, να κλαπούν! Πάλι ο Τσαρούχης, στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού, πηγαίνοντας στο Παρίσι, είχε δηλώσει: «Πάω στο Παρίσι για ν΄ αγοράσω… τάφο!» Ούτε να ταφεί εδώ…

Συνέχεια

Δημοσιεύτηκε στις 28 Φεβρουάριος 2012 και ώρα 11:32

Πίνακας σχολίων

Πρέπει να είστε μέλος του MusicUnites.gr Forum για να προσθέσετε σχόλια!

Γίνετε μέλος του MusicUnites.gr Forum

 • Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια!
 
 
 

Ad


RSS

© 2023   Created by AEPI SA.   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης